Clancy & Stage ltd. на WEBIT.FESTIVAL 2016г.

Clancy & Stage ltd. участва в WEBIT.FESTIVAL 2016, най-големият Европейски дигитален форум, проведен на 19 – 20.04.2016 г в гр. София. Като компания създадена през 2014г, Clancy & Stage стигна до полуфинал на одобрените за участие във Founders Games за Startup компании.

Заедно с C&S участие в експозицията на стартиращите фирми и Founders Games, участие взеха компании от над 50 държави и 5 континента. Представени бяха организации в полето на дигитални продукти, обучение и системи за комуникация. Clancy & Stage бе единствената консултантска организация в управлението на хора и бизнес процеси.

http://www.webit.bg

Days of Vienna in Sofia 22.02.2017